Na czym polega terapia uzależnień?

Uzależnienia to bardzo szerokie spektrum zaburzeń psychicznych, które mocno rzutują na fizyczne zdrowie i na całe życie człowieka. Samo podjęcie udziału w terapii jest już wielkim krokiem naprzód, który wprawdzie nie gwarantuje, ale znacznie zwiększa szansę na wyzdrowienie. Metod stosowanych w terapii uzależnień jest bardzo wiele. Wszystko zależy od rodzaju uzależnienia oraz etapu jego zaawansowania. Najprostszy podział uzależnień wyróżnia uzależnienia od substancji (narkotyków, alkoholu, leków nasennych) oraz uzależnienia behawioralne (od czynności: hazardu, Internetu, zakupów). Ten mocno uproszczony podział pozwala opisać różnorodne metody terapii, które podejmują chorzy na drodze do uwolnienia się.

Leczenie uzależnień w PCTU Koninki

Terapia uzależnień od substancji

Leczenie uzależnień od narkotyków

Pierwszym etapem leczenia uzależnienia od narkotyków jest usuwanie uzależnienia fizjologicznego. To niedługi, choć trudny proces. W tym czasie osoba uzależniona pozostaje pod obserwacją lekarską i nie przyjmuje substancji, która spowodowała uzależnienie. Może także otrzymywać leki, których zadaniem jest przyspieszenie usuwania narkotyku z organizmu.

Gdy w organizmie nie ma już substancji uzależniających, rozpoczyna się terapia mająca na celu leczenie uzależnienia psychicznego. Zwykle jest to terapia krótkoterminowa, trwająca 6-8 tygodni. W czasie pobytu na oddziale pacjent uczestniczy w sesjach grupowych i indywidualnych. Takie leczenie najczęściej jest tylko wstępem do szeregu działań, jakie musi podjąć pacjent po opuszczeniu szpitala. Oprócz takiej terapii, dostępne są także terapie średnioterminowe i długoterminowe. Zwykle prowadzą je ośrodki terapii uzależnień. Oprócz terapii psychologicznej, zawierają one także element rehabilitacji, służącej wdrożeniu pacjenta do życia społecznego.

Leczenie uzależnień od alkoholu

Leczenie uzależnienia od alkoholu rozpoczyna się podobnie, jak w przypadku narkotyków. Celem pierwszego etapu jest oczyszczenie organizmu. Następnie pacjenci uczestniczą w procesach terapeutycznych. Może to być terapia indywidualna, grupowa, ale także oparta o grupy wsparcia, jak popularny ruch Anonimowych Alkoholików. Stały kontakt z osobami wspierającymi ma bardzo znaczący udział w utrzymaniu trzeźwości. Osoby uzależnione od alkoholu powinny także uczestniczyć w treningach, które wzmocnią ich kompetencje społeczne - między innymi asertywność.

Nie istnieje żadna możliwość powrotu do picia lub przyjmowania narkotyków w sposób kontrolowany. Jedynym wyjściem jest abstynencja do końca życia.

uzależnienie od hazardu

Terapia uzależnień behawioralnych

Leczenie uzależnień od hazardu

W przypadku tego uzależnienia nie można mówić o substancji czy czynniku, który je wywołał. To raczej szereg mechanizmów psychologicznych, opartych na ryzyku i nagrodzie. Uzależnienie od hazardu może być leczone za pomocą poznawczo-behawioralnej terapii psychologicznej. To paradygmat oparty na wiedzy o tym, że ludzkim zachowaniem sterują myśli i przekonania, a konkretne działania mogą się utrwalać, prowadząc do określonych skutków. Pacjent w czasie terapii uczy się walczyć ze swoimi pokusami, ale też poznaje i zaczyna rozumieć mechanizmy swojego uzależnienia. To z kolei stopniowo przywraca mu zdolność panowania nad rzeczywistością i własnym zachowaniem. Więcej na http://uzaleznienieodhazardu.pl/

Leczenie uzależnień od komputera

Uzależnienia od gier komputerowych lub Internetu są dziś coraz mocniej rozpowszechnione. Często dotykają osób, które potrzebują odskoczni od codzienności i nabierają tendencji do uciekania w wirtualny świat - oferujący to, czego rzeczywistość nigdy nie zaoferuje, Leczenie uzależnień od komputera odbywa się podobnie, jak leczenie uzależnień od hazardu - na grucie terapii poznawczo-behawioralnej. W procesie terapeutycznym pacjent odzyskuje kontrolę nad ilością czasu spędzanego przy komputerze, poznaje czyhające na niego pułapki i uczy się stawiać im czoła.

Warto pamiętać, że terapia uzależnień, niezależnie od ich typu, nigdy nie przynosi skutków, gdy sam uzależniony nie chce jej podjąć. Bardzo ważne jest też wsparcie społeczne i dążenie do zdrowia nawet mimo drobnych potknięć i błędów.

Autor

Redakcja

4up.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz