Krajowy System E-fakturowania


Krajowy System E-faktur pomoże usprawnić procesy wystawiania faktur dla kontrahentów. Dzięki niemu podatnicy będą mogli przygotowywać faktury w swoich systemach ERP i przesyłać je do systemu poprzez API. System będzie następnie znakował czasowo każdą fakturę i nadawał jej unikalny numer identyfikacyjny. Dodatkowo, małe firmy będą mogły wystawiać swoje faktury za pomocą rządowego portalu. Przez pewien czas będzie to dobrowolne, dlatego ważne jest, aby dostawcy i klienci zgodzili się na nowe wymagania.

Aby korzystać z krajowego systemu e-fakturowania, przedsiębiorstwa muszą najpierw zarejestrować się w urzędzie skarbowym. Będą musiały założyć indywidualne konto, które należy zweryfikować za pomocą potwierdzonego dokumentu tożsamości. Po dokonaniu rejestracji będą mogły wystawiać konsumentom ustrukturyzowane faktury. KseF zweryfikuje dane zawarte na fakturach i nada im numer identyfikacyjny. Zanim firmy będą mogły korzystać z KSeF, będą musiały uzyskać zgodę kontrahenta na transakcję. Jeśli tego nie zrobią, będą musiały dostarczyć fakturę alternatywną.

Po wdrożeniu KSeF przedsiębiorcy mogą wystawiać klientom ustrukturyzowane faktury. Nie będą musiały przechowywać faktur, chyba że uzyskają ich akceptację. Jeśli jednak odbiorca nie wyrazi zgody, mogą nadal wystawiać faktury ustrukturyzowane. W takim przypadku strony powinny wynegocjować inny sposób wymiany faktur. KSeF jest stałym mechanizmem kontrolnym organów podatkowych. Gdy wszystkie firmy będą korzystać z tego narzędzia, będzie ono w pełni funkcjonalne. System pozwoli ograniczyć ryzyko karuzeli VAT.

Oprócz oszczędności czasu, Krajowy System e-Faktur pomoże usprawnić proces podatkowy. Organy podatkowe będą mogły kontrolować każdą fakturę i sprawdzać jej zgodność z zasadami i przepisami. Ułatwi to również przedsiębiorstwom śledzenie faktur i dokonywanie płatności. Pomoże im to również zaoszczędzić pieniądze i ograniczyć możliwość oszustw. Oprócz kontroli ze strony organów podatkowych, pomoże to również firmom uniknąć karuzeli VAT.

KseF ułatwia również przedsiębiorcom wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Dzięki zastosowaniu KseF przedsiębiorstwa zostaną uwolnione od ciężaru przechowywania faktur. Będą musiały jedynie powiadomić organ podatkowy przed wystawieniem e-faktury klientowi. Korzystając z KSeF, organy podatkowe będą mogły zaoszczędzić czas i pieniądze. Krajowy system e-fakturowania jest przyszłościowym rozwiązaniem.

Po utworzeniu KSeF należy zgłosić organom podatkowym, że przedsiębiorcy będą korzystać z tej usługi. Po dokonaniu tej czynności organy te utworzą konto KSeF. Po założeniu konta, przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury strukturyzowane. KSeF nada każdej fakturze unikalny numer, a data dokonania transakcji będzie oznaczana jako data wpływu.

Więcej na stronie saldeosmart.pl

Autor

Redakcja

4up.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz