Jak w nowoczesny sposób prowadzić ewidencję czasu pracy?

Sporządzanie ewidencji czasu pracy pracowników należy do obowiązków pracodawcy, którzy wciąż jeszcze często nie przykładają do tej czynności odpowiedniej uwagi. Dowiedz się, na czym polega ewidencja czasu pracy online i jakie posiada zalety!

Jak powinno przebiegać rejestrowanie czasu pracy przez pracodawcę?

W pierwszej kolejności warto wiedzieć, że choć wciąż zbyt wielu pracodawców nie taktuje sporządzania ewidencji czasu pracy swoich pracowników z należytą dbałością, czynności tej wymaga Polska Inspekcja Pracy. Taka dokumentacja powinna zdecydowanie stanowić podstawę, która szczególnie przydać się może w razie nieprawidłowości związanych z wypłatą wynagrodzenia, które zgłosił nam pracownik. Ponadto, obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie prowadzonej ewidencji pracownikowi, jeśli jej on zażąda - jej brak może więc sprowadzić na firmę wiele problemów.

Jakie informacje muszą znaleźć się w rejestracji czasu pracy? Przede wszystkim przepracowana przez pracowników liczba godzin, przeprowadzona w konkretnych dobach roboczych. W ewidencji muszą zostać zawarte informacje o każdym przepracowanym czasie, uwzględniając przy tym godziny nocne, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy. Pracodawca ma też obowiązek uwzględnić w niej wszelkie dyżury, zwolnienia i urlopy. System rejestracji czasu pracy służy głównie prawidłowemu wyliczeniu należnego pracownikowi wynagrodzenia oraz pozostałych przysługujących mu świadczeń.

Chociaż prowadzenie ewidencji na papierze na szczęście należy już raczej do przeszłości, to wciąż wielu pracodawców posiłkuje się w tym celu na przykład Excelem. Warto jednak wziąć pod uwagę nowoczesne rozwiązania, które potrafią znacząco ułatwić prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy. Do takich rozwiązań należy system rcp dostępny na stronie kadromierz.pl, gdzie możesz założyć darmowe konto i w wygodny oraz co najważniejsze, profesjonalny sposób prowadzić ewidencję czasu pracy osób  zatrudnionych w twojej firmie.

Na czym polega ewidencja czasu pracy online?

Elektroniczna rejestracja czasu pracy to nowoczesny sposób na wygodne prowadzenie ewidencji czasu pracy online. Rozwiązanie to opiera swoje działanie na internetowej chmurze, dzięki czemu dostęp do wszelkich danych można mieć z każdego miejsca i w dowolnej chwili - wymagane jest jedynie połączenie z internetem. Oprócz przepracowanych godzin, w systemie znajdują się między innymi również listy obecności, listy płac oraz raporty z dokładnie wyliczoną kwotą wynagrodzenia dla każdego pracownika. Elektroniczna ewidencja czasu pracy to idealne rozwiązanie, skierowane do pracodawców zatrudniających zarówno mniejszą, jak i większą ilość pracowników - system ten znacząco ułatwia kontrolę nad rzeczywistym czasem pracy zatrudnionych osób.

Artykuł sponsorowany

Autor

Redakcja

4up.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz