Skarbonka czy konto bankowe – gdzie Polacy trzymają swoje oszczędności

Wyliczono, że pod koniec roku 2016 Polacy posiadali łącznie 1,23 bln złotych oszczędności. Jednocześnie ponad połowa z nas nie ma żadnych „zaskórniaków”. Okazuje się jednak, że dokładna kwota środków, jakie zgromadzili obywatele Polski, nie może być znana, bo część swoje oszczędności odkłada w formie gotówki.

Co Polacy myślą o oszczędzaniu?

Według ekspertów idealny plan oszczędzania zakłada odkładanie 10% miesięcznych dochodów. 54% Polaków przyznaje, że taki plan realizuje, ale tylko 13% osób robi to systematycznie co miesiąc. 70% z nas uważa, że warto oszczędzać, 13% świadomie nie chce odkładać pieniędzy, dla reszty nie ma to żadnego znaczenia.

O oszczędnościach zdecydowanie bardziej myślą mężczyźni. Najczęściej odkładają na tzw. czarną godzinę. Większość osób generuje oszczędności, które pozwolą im przeżyć przez mniej więcej rok bez pracy. Tylko 2% myśli o oszczędnościach, które starczyłyby na spokojne życie przez 10 lat bez stałego dochodu.

Jaką wartość mają miesięczne oszczędności?

32% Polaków miesięcznie jest w stanie odłożyć nie więcej niż 100 złotych. Najwięcej, bo 38% oszczędnych odkłada około 250 złotych. Tylko 6% oszczędza każdego miesiąca średnio 1000 złotych, 1% jest w stanie generować oszczędności na poziomie 2500 złotych. Również 1% może pozwolić sobie na oszczędności przewyższające 2500 złotych.

Wartość miesięcznych oszczędności wynika głównie z wysokości dochodów w każdym miesiącu. W 2016 roku średnia pensja osób pracujących w województwie mazowieckim wyniosła 3500 złotych brutto, bez uwzględniania stolicy. Patrząc na miesięczne pensje pracowników łącznie z tymi, którzy zarabiają w Warszawie, było to 4900 złotych brutto.

Cele oszczędzania

Osoby, które oszczędzają przeważnie nie mają określonego celu. Uznają, że są to środki, które mają zabezpieczyć ich oraz bliskich w obliczu niespodziewanych wydatków. Okazuje się jednak, że aż 15% osób oszczędza na wakacje, a 10% na zakup sprzętu domowego użytku.

7% osób przeznacza swoje oszczędności na różnego rodzaju przyjemności. Tyle samo oszczędnych zbiera na nowy samochód. 3% Polaków generuje oszczędności, by przeznaczyć je na potrzeby swoich dzieci. Tylko dla 2% osób priorytetem jest zakup mieszkania albo domu.

Sposoby oszczędzania

Aż 23% z nas odkłada swoje pieniądze na kontach bankowych, dla 16% najlepszą opcją są konta oszczędnościowe. Ciekawostką jest fakt, że nawet 17% oszczędnych odkłada środki w formie gotówki – wrzuca je do skarbonki albo trzyma w domowym sejfie. To zadziwiające, jeśli pod uwagę weźmiemy instrumenty finansowe, choćby takie jak wspomniane konta oszczędnościowe, dzięki którym oszczędności mogą być przecież pomnażane.

14% oszczędności trafia na lokaty (głównie krótkoterminowe), a 5% na fundusze inwestycyjne. 3% z nas lokuje środki w nieruchomościach albo kupuje ziemie. 2% Polaków inwestuje oszczędności w zakup złota, a 1% oszczędnych inwestuje na giełdzie i kupuje akcje.

Materiał partnera zewnętrznego

Autor

Redakcja

4up.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz