Czas pracy pracownika – najważniejsze informacje

Ile godzin przepracujemy w 2018 roku?

Czas pracy jest okresem, w którym pracownik jest w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy albo w innym miejscu, które wyznaczone zostało do wykonywania pracy. Standardowy, uregulowany przepisami Kodeksu Pracy, czas pracy to 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w zazwyczaj pięciodniowym tygodniu roboczym. Wraz z nadgodzinami, tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin. Reguła ta dopuszcza pewne wyjątki, związane głównie z ustaleniem zadaniowego czasu pracy.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Wymiar czasu pracy dla przyjętego okresu rozliczeniowego obliczany jest trzema działaniami. Po pierwsze, kalkulujemy liczbę tygodni, które składają się na okres rozliczeniowy i mnożymy ją przez 40 godzin. Po drugie, do otrzymanej liczby dodajemy iloczyn 8 godzin i liczby pozostałych dni w danym okresie rozliczeniowym (tych, które nie mieszczą się w pełnym tygodniu, uwzględniającym dni od poniedziałku do piątku). Po trzecie, od otrzymanej sumy odejmujemy 8 godzin za każde święto, które występuje w okresie rozliczeniowym (poza tymi, które przypadają w niedziele). W ten sposób obliczyć możemy miesięczny, kwartalny, półroczny czy roczny rzeczywisty wymiar czasu pracy zatrudnionych.

Czas pracy w 2018 roku

Biorąc pod uwagę wszystkie weekendy oraz w święta, w 2018 roku od pracy wolnych będzie 114 dni. Oznacza to, że przepracujemy 251 dni. Mnożąc liczbę dni roboczych przez 8 godzin pracy, czas pracy w 2018 roku wynosi łącznie 2008 godzin. Dla porównania, w 2017 roku było to 2000 godzin.

Najwyższa liczba dni pracy przypada na październik (23 dni), kolejne są: marzec, lipiec i sierpień (22 dni) oraz styczeń, czerwiec i listopad (21 dni). Mniej pracować będziemy w lutym, kwietniu, maju i wrześniu (20 dni) oraz w grudniu (19 dni). Oznacza to, że najwięcej godzin przepracujemy w październiku (184 godziny), a najmniej – w grudniu (152 godziny).

Dni ustawowo wolne od pracy w 2018 roku

W kolejnym roku tylko jeden z dni wolnych od pracy przypada w sobotę – to święto Trzech Króli (6 stycznia). Dzień wolny powinien w tej sytuacji zostać odebrany przez pracownika w innym terminie, zgodnie z ustaleniami z pracodawcą. W niedziele świętować będziemy natomiast Wielkanoc (1 kwietnia), Zesłanie Ducha Świętego, czyli tzw. Zielone Świątki (20 maja) oraz Święto Niepodległości (11 listopada).

Warto przypomnieć, że w 2018 roku nie będziemy pracować również: w Nowy Rok (1 stycznia, poniedziałek), Poniedziałek Wielkanocny (2 kwietnia, poniedziałek), Święto Pracy (1 maja, wtorek), Święto Narodowe Trzeciego Maja (3 maja, czwartek), Boże Ciało (31 maja, czwartek), Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia, środa), Wszystkich Świętych (1 listopada, czwartek) i w święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia, wtorek i środa).

By zapanować nad rozkładem pracy pracowników, dobrze jest sprawdzić, jak działa elektroniczna ewidencja czasu pracy. Dzięki niej pracodawcy nie muszą martwić się nie tylko o ewidencjonowanie przepracowanych przez zatrudnionych godzin, ale także o tworzenie harmonogramów i rozkładów pracy czy planów urlopowych.

 

Materiał zewnętrzny

Autor

Redakcja

4up.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz