Poznaj metody profesjonalnego spawania stali nierdzewnej

Podstawową zaletą stali nierdzewnej jest jej odporność na korozję. Z racji tego jest szeroko wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu, w tym między innymi w motoryzacji. Do profesjonalnego spawania stali nierdzewnej obecnie wykorzystywanych jest kilka zasadniczych metod. Warto przyjrzeć się bliżej kilku z nim.

Stal nierdzewna ma większą odporność

Stal nierdzewna to stop żelaza, który w swojej strukturze zawiera co najmniej 10,5% chromu. Jej niezwykłe właściwości wynikają ze specyficznej warstwy ochronnej, która tworzy się na powierzchni stali nierdzewnej przy zetknięciu z tlenem. Pełni ona rolę zabezpieczającą przed utlenianiem stopu spowodowanym kontaktem z wilgocią. Z uwagi na większą odporność i wytrzymałość, stal nierdzewna jest droższa od zwykłej stali. To zaś powoduje, że wybór właściwej metody spawania może przyczynić się do ograniczenia kosztów całego procesu lub też sytuacji odwrotnej. Pośpiech jest więc niewskazany.

Spawanie stali nierdzewnej metodami GMAW i FCAW

Jedną z najszybszych metod spawania stali nierdzewnej jest spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazu – z ang. Gas Metal Arc Welding’s – GMAW. By móc je wykonać należy posiadać szereg profesjonalnych urządzeń, których koszt jest niestety dość znaczny. Spawanie drutem proszkowym lub litym może być prowadzone w dużym zakresie szybkości oraz wydajności cieplnej na 3 zasadnicze sposoby:

  1. spawanie łukiem krótkim,
  2. spawanie kroplowe (grawitacyjne) – najrzadziej wykorzystywane do łączenia stali nierdzewnej,
  3. spawanie natryskowe.

Te same urządzenia, które wykorzystywane są w metodzie GMAW, mogą służyć również do podawania drutu z rdzeniem topnikowym w metodzie FCAW (z ang. Flux Cored Arc Welding). W metodzie GMAW konieczna jest osłona gazowa, która zapobiega utlenianiu stopów stali nierdzewnej w łuku. Jest to przeważnie mieszanina argonu, helu i CO2. Stabilność łuku można poprawić poprzez zastosowanie niewielkiej domieszki tlenu, co może powodować niewielkie ubytki aluminium lub tytanu. GMAW i FCAW to obecnie jedne z najszybszych sposobów łączenia ze sobą elementów ze stali nierdzewnej. Ich precyzja jednak w niektórych rozwiązaniach może okazać się niewystarczająca.

Niszowe i popularne metody spawania stali nierdzewnej

Aby uzyskać czyste, najwyższej jakości spoiny, warto zastosować metodę GTAW (ang. Gas Tungsten Arc Welding) – spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego. Jest to bardzo zaawansowana metoda spawania stali nierdzewnej, która wykorzystywana jest nawet w przemyśle nuklearnym. Do prostych napraw wystarczy zaś zastosować sprawdzoną metodę SMAW (z ang. Shielded Metal Arc Welding) – spawanie łukiem osłoniętym elektrodą metalową. To najtańsza metoda spawania stali nierdzewnej, wolniejsza niż GMAW i FCAW. Niski koszt realizacji pozwolił na jej znaczne upowszechnienie. Do spawania stali nierdzewnej stosowane są 4 zasadnicze typy otulonych elektrod:

  1. rutylowe,
  2. rutylowo – krzemianowe
  3. grubootulone do spawania podolnego i poziomego.
  4. zasadowe.

Wybór konkretnej z nich uzależniony jest przede wszystkim od pozycji spawania.

SAW, czyli spawanie grubych elementów ze stali nierdzewnej

W przemyśle stosowane jest również SAW – spawanie łukiem krytym (z ang. Submerged Arc Welding). Metoda ta pozwala na łączenie grubych austenitycznych stali nierdzewnych, najczęściej o grubości powyżej 12 mm. Ze względu na gorące pękanie, spawania łukiem krytym należy unikać w przypadku stali austenitycznych, gdy ferryty nie mogą występować w spoinie (np. typ 310 lub 330). W trakcie spawania metodą SAW zachodzi intensywna interakcja pomiędzy drutem, a topnikiem z towarzyszącą mu chemiczną wymianą pierwiastków.

Komu zlecić spawanie elementów ze stali nierdzewnej?

W procesie spawania stali nierdzewnej niezwykle istotna jest precyzja, umiejętności i odpowiedni do tego sprzęt. Nie mając podstawowej nawet wiedzy, a poszukując profesjonalnej firmy świadczącej tego typu usługi warto skorzystać z profesjonalnych, branżowych wyszukiwarek. W sektorze motoryzacyjnym do tego typu witryn zaliczyć można https://autobooking.com. W witrynie można sprawdzić adresy najbliższych firm, które świadczą różnego rodzaju usługi, w tym również te, które wykonują spawanie elementów ze stali nierdzewnej. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego wykonawcy, warto porównać ze sobą ceny usług poszczególnych serwisów. Mogą różnić się między sobą, co powoduje, że przy odrobinie szczęścia można sporo zaoszczędzić.

Materiał partnera zewnętrznego

Autor

Redakcja

4up.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz